Aplikasyon(Sınır Tespiti)

Aplikasyon(Sınır Tespiti)

Taşınmaza (Arsa,Tarla vb.) ait sınırların, arazide tespit edilip işaretlenmesi işlemidir.

 

Ne zaman ihtiyaç duyulur

Taşınmazınızın sınırlarını görmek isterseniz. 

Komşu taşınmaz ile sınır anlaşmazlığı yaşanırsa.

İmar durum belgesi alabilmek için. (Her belediye istemeyebilir.)

Yapı ruhsatı (İnşaat Ruhsatı) alabilmek için.

 

İstenen Evraklar:

Tapu senedi veya tapu kaydı. (webtapu üzerinden alınabilir.) 

 

Malik şahıs ise;

Tapu sahibinin kimliği

Vekaleten işlem yapılıyorsa. (Vekaletname örneği ve vekilin kimliği)

Vasi veya kayyım işlem yapıyorsa.(Mahkeme kararı örneği ve vasi veya kayyım kimliği)

Veli işlem yapıyorsa.(Aile nüfus kayıt örneği ve velinin kimliği)

 

Malik şirket,vakıf,kooperatif veya hükmi şahsa ait ise;

Vergi levhası örneği

 

Temsilci ise;

Temsilcinin imza sirküleri ve temsilcinin kimliği

 

Vekaleten ise;

Vekaletname örneği ve vekilin kimliği


Sonuç:

İşlem sonucunda "Aplikasyon Krokisi" adlı evrak hazırlanıp ilgilisine teslim edilir.  

 

İlgili Resimler

Öne Çıkarılanlar

Taşınmazınızın, arazide sınırlarını zemine işaretlemeden, bulunduğu yerin gösterilm

Lihkap nedir ? Ne iş yapar ?

Maliki olduğunuz, konut veya iş yerinizin, tapudaki numarası ile kullan