Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz
Hizmetlerimiz

Ardahan Lihkab

Lihkap nedir ? Ne iş yapar ? LİHKAB; Lisanslı Harita Kadastro Bürosu‘nun kısaltmasıdır. Lisanslı Harita Mühendisleri’nin kamu adına iş yaptığı özel bürolardır. Lihkab Lisansı, 65 yaşını doldurmamış, kamu veya özel sektörde harita ve kadastro mühendisi olarak en az on yıl çalışmış harita mühendislerini verilen haktır. Kadastro teknik hi

Aplikasyon(Sınır Tespiti)

Taşınmaza (Arsa,Tarla vb.) ait sınırların, arazide tespit edilip işaretlenmesi işlemidir. Ne zaman ihtiyaç duyulur Taşınmazınızın sınırlarını görmek isterseniz. Komşu taşınmaz ile sınır anlaşmazlığı yaşanırsa. İmar durum belgesi alabilmek için. (Her belediye istemeyebilir.) Yapı ruhsatı (İnşaat Ruhsatı) alabilmek için. İstenen E

Röperli Kroki

2009/14 sayılı genelge kapsamında yapılan işlemlerde sadece lisanslı harita kadastro mühendisleri ve büroları tarafından düzenlenen röperli krokiler kabul edilebilir. Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmeliğin 38 inci maddesinin 2 nci fıkrası “Lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarında, Kanunla kadastro teknik

Parselin Yerinde Gösterilmesi

Taşınmazınızın, arazide sınırlarını zemine işaretlemeden, bulunduğu yerin gösterilmesi işlemidir. Ne zaman ihtiyaç duyulur Arsa, tarla satın almadan önce doğru yerimi satın aldığınızı görmek için. İstenen Evraklar: Tapu senedi veya tapu kaydı. (webtapu üzerinden alınabilir.) Malik şahıs ise; Tapu sahibinin kiml

Cins Değişikliği

a) Yapı kullanma izin belgeniz olan yada yapı kullanma izin belgesi yerine geçen belgesi olan yapınızın tapuya işlenmesi işlemidir. b) Tarımsal cins değişikliği; tapunuzun tarla olan cinsinin sera, bağ, bahçe vb. olarak değiştirilmesi yada tam tersi işlemdir. c) Tapuda cinsinde yapı bulunup, zeminde bulunmayan yapıların tapudan terkin işlemi. Ne z

İrtifak Hakkı (Geçit Hakkı Vb.)

Parselinize geçmek için yolu olan parselden, yola kadar olan kısmın belirli bir genişlikte kullanım hakkını alma işlemi. Bu işlemde yol dışında başka amaçlar içinde alınabilir (Örn. Su veya kaynak kullanım) Ne zaman ihtiyaç duyulur Parselimize ulaşmak için resmi bir yolumuz yok ise. İstenen Evr

İmar Barışı

İmar barışı başvurusu yaptığınız binanın tapuya işlenmesi işlemidir. Ne zaman ihtiyaç duyulur Yapınızı tapunuza işletmek isterseniz yaptırılır. Kat İrtifakından Kat Mülkiyetine geçmek için yaptırılır. İstenen Evraklar: Tapu senedi veya tapu kaydı. (webtapu üzerinden alınabilir.) Yapı kayıt belgesi ve başvuru detay çı

Birleştirme (Tevhit)

Yan yana birden çok parselin birleştirilip tek bir parsel haline gelmesi. Ne zaman ihtiyaç duyulur Komşu parselde yol bulunması halinde birleştirerek imar hakkı alabilmek için. Daha büyük bir adet parsel yapıp daha büyük bir bina yapabilmek için. İstenen Evraklar: Tapu senedi veya tapu kaydı. (webtapu ü

Hatalı Blok veya Bağımsız Bölüm Düzeltmesi

Maliki olduğunuz, konut veya iş yerinizin, tapudaki numarası ile kullandığınız dairenin numaralarının karışmış olması durumudur. Ne zaman ihtiyaç duyulur İpotekli satış işlemi sırasında, eksper raporu ile ortaya çıkar. İstenen Evraklar: Tapu senedi veya tapu kaydı. (webtapu üzerinden alınabilir.) Mimari Proje Malik şahıs is