İmar Barışı

İmar Barışı

İmar barışı başvurusu yaptığınız binanın tapuya işlenmesi işlemidir.

 

Ne zaman ihtiyaç duyulur

Yapınızı tapunuza işletmek isterseniz yaptırılır.

Kat İrtifakından Kat Mülkiyetine geçmek için yaptırılır.

 

İstenen Evraklar:

Tapu senedi veya tapu kaydı. (webtapu üzerinden alınabilir.) 

Yapı kayıt belgesi ve başvuru detay çıktısı


Malik şahıs ise;

Tapu sahibinin kimliği

Vekaleten işlem yapılıyorsa. (Vekaletname örneği ve vekilin kimliği)

Vasi veya kayyım işlem yapıyorsa.(Mahkeme kararı örneği ve vasi veya kayyım kimliği)

Veli işlem yapıyorsa.(Aile nüfus kayıt örneği ve velinin kimliği)

 

Malik şirket,vakıf,kooperatif veya hükmi şahsa ait ise;

Vergi levhası örneği

 

Temsilci ise;

Temsilcinin imza sirküleri ve temsilcinin kimliği

 

Vekaleten ise;

Vekaletname örneği ve vekilin kimliği

 

Sonuç:

Malikler, işlem Tapu Müdürlüğü'ne ulaştığında, randevu alıp gerekli imzalarını atarak işlemi sonuçlandırırlar. Yeni tapularını teslim alırlar.         

 

İlgili Resimler

Öne Çıkarılanlar

Lihkap nedir ? Ne iş yapar ?

Taşınmazınızın, arazide sınırlarını zemine işaretlemeden, bulunduğu yerin gösterilm

a) Yapı kullanma izin belgeniz olan yada yapı kullanma izin belge