İrtifak Hakkı (Geçit Hakkı Vb.)

İrtifak Hakkı (Geçit Hakkı Vb.)

Parselinize geçmek için yolu olan parselden, yola kadar olan kısmın belirli bir genişlikte kullanım hakkını alma işlemi.

Bu işlemde yol dışında başka amaçlar içinde alınabilir (Örn. Su veya kaynak kullanım)

    

Ne zaman ihtiyaç duyulur

Parselimize ulaşmak için resmi bir yolumuz yok ise. 

   

İstenen Evraklar:

Tapu senedi veya tapu kaydı. (webtapu üzerinden alınabilir.)

İmar Durum belgesi (İrtifak dosyasında bulunması gerektiği için.) 

 

Malik şahıs ise;

Tapu sahibinin kimliği

Vekaleten işlem yapılıyorsa. (Vekaletname örneği ve vekilin kimliği)

Vasi veya kayyım işlem yapıyorsa.(Mahkeme kararı örneği ve vasi veya kayyım kimliği)

Veli işlem yapıyorsa.(Aile nüfus kayıt örneği ve velinin kimliği)

 

Malik şirket,vakıf,kooperatif veya hükmi şahsa ait ise;

Vergi levhası örneği

 

Temsilci ise;

Temsilcinin imza sirküleri ve temsilcinin kimliği

 

Vekaleten ise;

Vekaletname örneği ve vekilin kimliği

 

Sonuç:

Malikler, işlem Tapu Müdürlüğü'ne ulaştığında, randevu alıp gerekli imzalarını atarak işlemi sonuçlandırırlar. 

 

İlgili Resimler

Öne Çıkarılanlar

Taşınmaza (Arsa,Tarla vb.) ait sınırların, arazide tespit edilip işaretlenmesi işlemidir

İmar barışı başvurusu yaptığınız binanın tapuya işlenmesi işlemidir.

Parselinize geçmek için yolu olan parselden, yola kadar olan kısmın belirl