Cins Değişikliği

Cins Değişikliği

 a) Yapı kullanma izin belgeniz olan yada yapı kullanma izin belgesi yerine geçen belgesi olan yapınızın tapuya işlenmesi işlemidir.

 b) Tarımsal cins değişikliği; tapunuzun tarla olan cinsinin sera, bağ, bahçe vb. olarak değiştirilmesi yada tam tersi işlemdir.

 c) Tapuda cinsinde yapı bulunup, zeminde bulunmayan yapıların tapudan terkin işlemi.

 

Ne zaman ihtiyaç duyulur

Yapı kullanma izninizi aldığınız yıl içerisinde yaptırılması gerekir. 

Kat İrtifakından Kat Mülkiyetine geçmek için yaptırılır.

Yapı ruhsatı (İnşaat Ruhsatı) alabilmek için, tapunuzun cinsi kısmında yazılı yapının terki için.


İstenen Evraklar:

Tapu senedi veya tapu kaydı. (webtapu üzerinden alınabilir.) 

Yapı Kullanma izni belgesi aslı yada onaylı örneği

Vaziyet ve bağımsız bölüm planı (Tek bağımsız olan veya Kat irtifakı kurulmayan yerlerde)

Röperli Kroki (Kat İrtifaklı yerlerde)


Malik şahıs ise;

Tapu sahibinin kimliği

Vekaleten işlem yapılıyorsa. (Vekaletname örneği ve vekilin kimliği)

Vasi veya kayyım işlem yapıyorsa.(Mahkeme kararı örneği ve vasi veya kayyım kimliği)

Veli işlem yapıyorsa.(Aile nüfus kayıt örneği ve velinin kimliği)

 

Malik şirket,vakıf,kooperatif veya hükmi şahsa ait ise;

Vergi levhası örneği

 

Temsilci ise;

Temsilcinin imza sirküleri ve temsilcinin kimliği

 

Vekaleten ise;

Vekaletname örneği ve vekilin kimliği

 

Sonuç:

Malikler, işlem Tapu Müdürlüğü'ne ulaştığında, randevu alıp gerekli imzalarını atarak işlemi sonuçlandırırlar. Yeni tapularını teslim alırlar.         
 

İlgili Resimler

Öne Çıkarılanlar

Yan yana birden çok parselin birleştirilip tek bir parsel haline

Maliki olduğunuz, konut veya iş yerinizin, tapudaki numarası ile kullan

Taşınmaza (Arsa,Tarla vb.) ait sınırların, arazide tespit edilip işaretlenmesi işlemidir