Birleştirme (Tevhit)

Birleştirme (Tevhit)

 

Yan yana birden çok parselin birleştirilip tek bir parsel haline gelmesi.

 

Ne zaman ihtiyaç duyulur

Komşu parselde yol bulunması halinde birleştirerek imar hakkı alabilmek için. 

Daha büyük bir adet parsel yapıp daha büyük bir bina yapabilmek için.


İstenen Evraklar:

Tapu senedi veya tapu kaydı. (webtapu üzerinden alınabilir.)

İmar Durum belgesi (Birleştirme dosyasında bulunması gerektiği için.) 


Malik şahıs ise;

Tapu sahibinin kimliği

Vekaleten işlem yapılıyorsa. (Vekaletname örneği ve vekilin kimliği)

Vasi veya kayyım işlem yapıyorsa.(Mahkeme kararı örneği ve vasi veya kayyım kimliği)

Veli işlem yapıyorsa.(Aile nüfus kayıt örneği ve velinin kimliği)


Malik şirket,vakıf,kooperatif veya hükmi şahsa ait ise;

Vergi levhası örneği

 

Temsilci ise;

Temsilcinin imza sirküleri ve temsilcinin kimliği

 

Vekaleten ise;

Vekaletname örneği ve vekilin kimliği


Sonuç:

Malikler, işlem Tapu Müdürlüğü'ne ulaştığında, randevu alıp gerekli imzalarını atarak işlemi sonuçlandırırlar. Yeni oluşan parselin tapusunu teslim alırlar. 

 

İlgili Resimler

Öne Çıkarılanlar

Lihkap nedir ? Ne iş yapar ?

Taşınmaza (Arsa,Tarla vb.) ait sınırların, arazide tespit edilip işaretlenmesi işlemidir

İmar barışı başvurusu yaptığınız binanın tapuya işlenmesi işlemidir.